Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2017 16:30

Hết chuyện lò lại moong sâu
Cứ như trai gái yêu nhau một đời
Bốn mùa chao tiếng than rơi
Bốn mùa gió với ngập trời nắng mưa

Mùa than cũng nhặt cũng thưa
Cũng chông chênh bão sớm trưa mặt người
Cũng trong đục cũng khóc cười
Cũng yêu ghét cũng chơi vơi với trời

Cũng thương nhớ cũng xa xôi
Cũng chờ cũng đợi đứng ngồi với than
Mùa than sậm cả gió ngàn
Còn trông sóng cả biển gần sông xa

Chung chiêng lối gió trăng tà
Gom câu lục bát để mà trao nhau
Tầng than cao đáy moong sâu
Nhấp nhô đồi núi bắc cầu câu thơ

Vầng trăng năm tháng còn mơ
Con đường lên mỏ bao giờ hết mưa
Mùa than này nhặt này thưa
Nào câu lục bát đón đưa cùng người


Nguồn: Tôi và than (thơ), Trần Đình Nhân, NXB Văn học, 2016