Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2017 16:49

Mưa ở đây cũng khác dưới kia
Cơn mưa bắt nguồn từ núi thẳm
Có thể dưới kia mới là sương mỏng
Mà Cao Sơn đã hạt mưa giăng

Bầu trời dưới kia bắt đầu nắng nhạt
Trên đỉnh Cao Sơn mây quá hoá sương mù
Đường lên mỏ bước chân người bận mải
Hết nắng cháy đường tiếp đến mưa sa

Vẫn cồn cào tiếng máy vào ca
Người thợ mỏ Cao Sơn
                               bước ngang tầm mây với
Mười mấy khối đất đá một tấn than vời vợi
Bát cơm người sấp ngửa quanh năm

Giữa tầng than ngược gió mênh mang
Đường lên mỏ Cao Sơn nhiều trắc trở
Dù nắng dù mưa mùa nào hoa cũng trổ
Đi giữa ngàn xanh mây nõn gọi tên người


Nguồn: Tôi và than (thơ), Trần Đình Nhân, NXB Văn học, 2016