Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: thuận nghịch độc (2)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 13/08/2014 19:13, số lượt xem: 397

Xuân thì lỡ hẹn cuối chiều lay
Lẻ gối tình không vẫn đợi ngày
Mộng trỗi tàn đêm về tưởng nhớ
Mơ màng tỏ sáng dậy thầm say
Than mình dạ đắng sầu bi trải
Tịnh cõi cay lòng nhỏ lệ hay
Tủi mặt hiu đìu thân một bóng
Xuân thì lỡ hẹn cuối chiều lay

Lay chiều cuối hẹn lỡ thì xuân
Một bóng đìu hiu mặt tủi thân
Lệ nhỏ cay lòng hay cõi tịnh
Bi sầu đắng dạ trải mình than
Say thầm sáng dậy màng mơ tỏ
Tưởng nhớ về đêm mộng trỗi tàn
Vẫn đợi tình không ngày lẻ gối
Lay chiều cuối hẹn lỡ thì xuân