Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/04/2014 22:59, số lượt xem: 1928

Bình Ba đảo đẹp biển trong,
Mênh mông bát ngát biển trong êm đềm
Cát dài trãi khắp bên bờ
Theo dòng nước biển cặp bờ bình yên...

https://www.facebook.com/groups/khanhkhacdepcuanhiepanhvietnam/permalink/674519255940408/?comment_id=674572525935081&offset=0&total_comments=9&notif_t=group_activity