Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/06/2014 22:23, số lượt xem: 1806

Khẩu phật tâm xà nói oa oa
Tâm can bất chính miệng thốt hoa
Ăn ở thất đức nặng nghiệp chướng
Tu tâm dưỡng tánh con cháu hoà....