Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/08/2014 23:17, số lượt xem: 270

Trắng cả chân trời ngập lối bay
Ta nhìn một cõi nhẹ nhàng lay
Bình minh hé vội làn sương mỏng
Lắp khoảng rừng thông hạt nắng đầy
Lữ khách bên đường không lạc bước
Người xa một nẻo đến nơi này
Muôn trùng điệp ảo mờ nhân ảnh
Trắc trở ngàn xa một áng mây