Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2014 11:06, số lượt xem: 1172

Lòng dạ con người có ai hay!
Tham lam mánh khoé đời nhớt nhây
Vô tâm đánh đổi chà đạp bước
Đáy tận tâm tham sẽ phơi bày...