Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2014 22:01, số lượt xem: 440

Thèm thuồng nhỏ dãi khép bờ môi
Đứng tựa nhà bên ngó một hồi
Dạ thoáng cồn cào sao chịu nổi
Lòng cam ủ rũ lặng yên ngồi
Tiền nong hết cạn nên đừng hối
Bạc lẻ không còn chỉ vậy thôi
Đói rã thân gầy đâu có tội
Thèm thuồng nhỏ dãi khép bờ môi...