Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2014 23:31, số lượt xem: 248

Duyên tình chưa đến đặng đành không
Chữ tình tạm khép ở bến đông
Rũ bỏ bụi trần tâm thanh tịnh
Cửa Phật quy y xoá nỗi lòng

Hết kiếp tu hành nương cửa Phật
Hồng trần cay đắng hẹn kiếp sau
Thiền môn thanh tịnh tâm trong sạch
Để đời cho người tình đến sau...