Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/06/2014 15:04, số lượt xem: 255

Xanh xanh nhẹ nhẹ cánh sen hồng
Thoáng thoáng mộng mộng chút nhớ trông
Cành cành lá lá hoa đua nở
Tanh tanh mùi mùi toả hương nồng

Ngày ngày tháng tháng ngày mong nhớ
Tình tình mãi mãi nguyện như sen
Sầu sầu nhớ nhớ tình mong mỏi
Mơ mơ màng màng giấc mộng bền...