Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2014 22:07, số lượt xem: 289

Rượu rót ca từ thế lại hay
Ngâm thơ lã lướt cạn ly này
Lâng lâng thấm dạ nồng ngây ngất
Nhè nhẹ tâm thanh lắm cũng say
Vẫy mực loan đều theo gió thổi
Thêm vần câu cú tựa mây bay
Đất trời nghiêng ngã mờ hoa mắt
Cất giọng âm vang bổng chuyển xoay....