Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2014 15:03, số lượt xem: 253

Mây đã bay đi, cho hồn nhỏ lệ
Thấm cuộc tình sầu, nhớ mãi tình xưa
Thương sót cho đời, bởi tình nghĩa cũ
Hồn đã không còn... tình mãi phôi pha,

Phó thác cho đời... thân xác héo hon
Đừng trách người dưng, sao phụ tình ta!
Mắt môi ngày nào còn trong mộng mị
Giờ hồn nơi nao bỏ lại tình ai...

Ngồi ngóng trông chi tim đau quặn thắt
Kỉ niệm không còn, giấu mãi nơi đâu?
Thôi chết từ đây mộ đầy cỏ úa
Nén nhang lưng chừng cuộc tình dĩ vãng...

Lệ mòn đã cạn khóc thương cho người,
Tiễn biệt nơi xa mãi hẹn kiếp sau....