Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2014 22:11, số lượt xem: 289

Tàn đêm hiu hắt ngọn đèn hờ
Bóng phủ bên giường chút tinh mơ
Tháng nọ dần qua ngồi ủ rũ
Năm này mất cả đứng thờ ơ
Đời nghèo vạn biến u sầu thế
Kiếp khổ vô thường uất ức trơ
Cạn hết dầu khô tủi phận mờ
Đưa người thoát cảnh lững lờ tơ...