Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/08/2014 23:18, số lượt xem: 291

Rạng rỡ Sen vàng gửi gió lay
Mỏng manh rặng Liễu nhớ bao ngày
Luyến lưu mộng ải mong tình ái
Yểu điệu Lan Hồng nhớ chẳng hay

Cúc thoảng la đà dạ trỗi đẩy
Đào Mai vẫy nụ tìm nơi này
Quỳnh hương rũ rượi sầu bên ấy
Phượng đỏ đâu còn vẫy cánh bay...