Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/05/2014 10:55, số lượt xem: 247

Cha đi bỏ con bơ vơ
Cho đời thiếu vắng mộng mơ từng ngày
Cha đi an nghỉ tháng ngày
Mẹ con côi cút ai cày ai nuôi

Cha đi mang cả ước mơ
Cho tình thêm nhớ con thơ bơ phờ
Cha đi con biết là khờ
Không cha thiếu vắng chữ đời thiếu cha

Tuôn rơi hai hàng nhỏ lệ
Thiên thu một cõi tiễn về nơi xa
Trách chi số kiếp không cha
Vắng cha vắng cả mái nhà che mưa...