Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2014 14:49, số lượt xem: 253

Kính rượu lay hồn ngã bởi hoa
Mong điều hẹn ước vẫn cùng hoa
Môi hồng sắc đỏ nhìn hoa thấm
Tóc bạc phai màu hỏi ý hoa
Nhạc trỗi đêm tàn hoa lẻ bóng
Ngân đàn rạng tỏ ánh lầu hoa
Sao lòng khắc khoải về hoa nhớ
Đã đặng say tình gửi đến hoa..