Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/08/2014 13:15, số lượt xem: 1200

Cõi tạm mình ta khóc tủi sầu
Thân tàn lạ lẫm biết người đâu
Lừng danh một thuở buồn chôn dấu
Phận đã bày an khó thể cầu
Nguyệt dỗi hờn ghen nhìn kẻ "xấu"
Nhan tàn bạc phước bởi thù sâu
Còn chi ngẫm lại đời ai thấu
Mãi kiếp phù hoa lệ thẩm rầu...