Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2014 23:39, số lượt xem: 234

Giận giận hờn hờn giận đôi điều
Ghét ghét thương thương ghét bao nhiêu?
Sầu sầu nhớ nhớ lắm mơ mộng
Yêu yêu đắng đắng tình liêu xiêu...