Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/05/2014 22:46, số lượt xem: 455

Se duyên Nguyệt Lão ban tơ hồng
Nặng lòng nặng nghĩa thành phu thế
Bờ bên chưa có thuyền cặp bến
Bên này thuyền có bến lại không

Đooi đứa đôi bờ không hẹn gặp,
Duyên tình định lối hẹn thề nên
Xa xăm trắc trở khó muôn bề
Giang nan mấy núi không ngại khổ

Cheo leo duyên tình bến thành đôi
Kết duyên tơ hồng nối nhau lại
Tràu cau rượu hồng sang bến hỏi
Chung vui ngày hồng mặn đầu môi...