Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2014 22:05, số lượt xem: 472

Một cảnh già nua hé mặt tường
Hai đầu bạc trắng lặng nhìn thương
Ngày ba bạc lẻ cùng nhau sống
Bốn vách sơ sài thấu dặm trường
Mắt yếu mờ nhoà năm tháng cuộn
Tay gầy mệt mỏi bảy ngày mong
Đâu còn sáu buổi còng lưng cấy
Tám chục xuân về dạ xót trông...