Hội tụ một lần mãi vấn vương
Hồn xuân náo nức khác ngày thường
Chia tay ánh mắt bao trìu mến
Tạm biệt cõi lòng nặng nhớ thương
Vẫn biết cheo leo ngàn con dốc
Còn trông dằng dặc vạn cung đường
Thái Bình một sớm vui hơn tết
Nghĩa bạn tình thơ thắm khúc chương...

6.3.2016 SH