Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: yêu (1) mất nửa (1)

Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 22/09/2022 12:09

Con đường mất nửa thành ba
Mặt trời mất nửa nhập nhoà hoàng hôn
Trăng lên mất nửa lại tròn
Tim anh mất nửa vẫn còn bóng em.


1996