Em mang cam cho anh
Cam đường ngon vị ngọt
Em mang hoa cho anh
Thơm phòng cành hoa mọc.

Anh yêu cam và hoa
Thơm ngọt một cuộc đời
Nhưng anh muốn em ngồi
Kể những ngày xây dựng.

Ôi mồ hôi lao động
Đâu mùa lúa nông trường
Đâu ngang dọc kênh mương
Đâu vừa đưa thêm điện...

Tin cuộc đời mang đến
Vị ngon ngọt hơn cam
Thơm hơn cành mộc thơm
Giường anh như bay bổng.

Mỗi tuần em lại vào
Mỗi tuần anh lại đợi
Những tin em mang tới
Làm má anh hồng hào.


1979