Ở khổ 4, câu " Khó khăn đói rét muôn phần" cần sửa lại là: "Có khi đau ốm muôn phần" như vậy mới đúng nguyên văn bài thơ này.
Bài thơ này tôi đã thuộc lòng từ thời Kháng chiến chống Pháp, đến nay vẫn còn nhớ như in. Rất cảm ơn Vanachi đã đăng lên mạng để mọi người được biết và thưởng thức!
BÙI XUÂN LÂM

LNg.BXL.