Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2015 08:49

Xuất gia không phải là nghèo
Xuất gia là để noi theo Phật Đà
Xuất gia lý tưởng cao xa
Xuất gia để khỏi bôn ba chợ đời
Xuất gia điều tốt tuyệt vời
Xuất gia có nghĩa xa rời thế gian
Xuất gia giải thoát nhẹ nhàng
Xuất gia tự tại muôn ngàn bình yên
Xuất gia để hết não phiền
Xuất gia để trụ cửa thiền trau tâm
Xuất gia tam giới cao thâm
Xuất gia vượt khỏi mê lầm trầm luân


Nguồn: Tường Vân, Hạnh phúc không xa (thơ), NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015