Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tường Linh (16 bài)
- Lương Cẩm Giang (3 bài)
- Huy Dung (86 bài)
- Thanh Nam (10 bài)
- Thanh Hào (5 bài)
Tạo ngày 12/07/2015 05:34 bởi tôn tiền tử
Thân Như Thơ (1931-2001) sinh ngày 20-5-1931, quê Hội An, Quảng Nam, măm ngày 5-11-2001. Trong kháng chiến chống Pháp, ông hoạt động ở LK5 và Tây Nguyên. Năm 1954, tập kết ra Bắc. Năm 1961, trở lại chiến trường Tây Nguyên với tư cách là bộ đội pháo binh. Ông viết nhiều bài thơ và truyện ngắn, đã xuất bản 3 tập thơ.