Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/10/2018 17:41

Tặng A. nguời yêu đầu tiên

Nỗi lòng ôi biết trao ai
Người chung công cuộc những phai tóc thề
Tóc thề chóng bạc hồn ngây ngất
Công cuộc mau tàn trí tỉnh mê
Hoa cỏ rầu rầu đầm ngấn lệ
Tơ lòng dầm dãi xác hoa lê
Xuân tàn hoa biểu lai quy
Duyên tàn tình cũ có về nữa đâu
Tuổi cằn tâm cỗi đời hiu quạnh
Mòn bút ghi tên một chữ sầu
Oán hận cam nguyền chôn với bóng
Nỗi lòng khôn giải với trăng thâu
Ấy ai thề chẳng phụ nhau
Trăng thề đã xế đỉnh đầu hay chưa


Bài thơ này được Nguyễn Quốc Bảo, cháu gọi TchyA bằng cậu, công bố trong một bài viết mang tên “Ông cậu Sịa”.