Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đoàn Thị Lam Luyến (68 bài)
- Trần Anh Thái (86 bài)
- Huỳnh Văn Dung (9 bài)
- Mạnh Lê (8 bài)
- Vũ Thị Khương (23 bài)
Tạo ngày 03/03/2024 14:51 bởi tôn tiền tử
Từ Ngàn Phố tên thật là Nguyễn Tuấn, sinh năm 1953 tại thị trấn Trùng Khánh. Năm 1971, ông tòng quân, tham gia Binh chủng Tăng thiết giáp. Sau khi miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, ông và những người bạn tiếp tục trở lại con đường học vấn dang dở. Năm 1981, ông tốt nghiệp khoa Văn Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội và từ đó gắn bó cuộc đời mình với nghề báo, nghề văn.

Tác phẩm:
- Lửa mẹ cho (thơ, 1986)
- Anh vẫn học cách yêu của cỏ (thơ, 1995)
- Trán đá (thơ, 2009)

Giải thưởng:
- Giải C cuộc thi thơ tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1984 với tác phẩm Nhớ Thâm Tâm một chiều biên giới
- Tặng thưởng thơ tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1986
- Giải C cuộc thi thơ tuần báo Văn nghệ năm 1998-2000 cho tác phẩm Thư gửi mẹ
- Giải C cho cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài công nhân và công đoàn giai đoạn 2010-2014 cho tập thơ Trán đá