Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 23:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 30/12/2017 06:09

Đã cụt chân tay, mắt lại mù
Hận lòng đeo đẳng kiếp chinh phu
Đường mây héo hắt phương trời thẳm
Cầu với nhân gian một chữ phù

Cầu với nhân gian một chữ phù
Vin tay quờ quạng cõi thâm u
Thanh gươm yên ngựa lưu hà xứ
Cốt nhục tương tàn khổ lắm ru!

Cốt nhục tương tàn khổ lắm ru!
Thân trai lận đận nghĩa khôn bù
Dòng sông đôi ngả tình ly hận
Hổ bước sông hồ, thẹn kiếp tu*

Hổ bước sông hồ, thẹn kiếp tu
Nỗi niềm hoài vọng bấy nhiêu thu
Đò ngang một chuyến về chung lối
Nhân thế cười vang xoá hận thù.


Thu 1972

* tu: tu mi nam tử.