Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 22:40

Đến Thành Đà dạo chơi Non Nước
Lại sông Hàn xe ngược Nam Ô
Em về Huế lỡ lâu vô
Nhớ trăng Cổ Viện biết nơi mô mà tìm?