Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/12/2009 21:32

Cha đắp bờ
Mẹ tát nước
Cha nhẹ bước
Mẹ mau tay
Cha đi cày
Mẹ dọn rạ
Cha nhổ mạ  
Mẹ gánh phân
Cha ân cần
Mẹ xông xáo
Cha bừa nhão
Mẹ kéo cồn
Cha bộng dồn
Mẹ ban chải
Cha rà lại
Mẹ vớt rong
Cha làm xong
Mẹ xuống cấy
Khổ cực mấy
Cũng vì con
Ta phải tròn
Ơn cha mẹ.