Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 17:23

Mặt nám tay lem táp lửa hồng
Còng lưng xuống núi đến hầu ông
Trao than đổi gạo nuôi đàn trẻ
Khổ nỗi đêm về buốt gió đông!


Đông 1986