Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/12/2009 22:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/12/2009 15:59

Ba đem về
Con chó nhỏ
Màu loang lỗ
Bé không ưa

Chó theo đùa
Là bé đánh
Còn ương ngạnh
Không cho ăn

Vẫn tung tăng
Theo chân bé
Chiều trốn mẹ
Bé ra ao

Sỉa chân nhào
Rơi xuống nước
Không cứu được
Chó về nhà

Ngoạm quần ba
Lôi hối hả
Ba thấy lạ
Vội theo ngay

Cũng vừa may
Cứu kịp bé
Sau ba kể
Bé tỏ tường

Giờ bé thương
Chó nhỏ lắm
Và hối hận
Đến thẹn thùng.