Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 22:31

Xanh xanh Đông biển Tây ngàn
Vàng thơm đất mẹ, nữa vàng màu da
Huyết hồng thắm điểm sơn hà
Rồng Tiên ràng chói con nhà Việt Nam.