11.00
3 bài thơ
Tạo ngày 24/07/2017 15:35 bởi Chính Mi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 24/07/2017 15:39 bởi Chính Mi
Tập Thơ viết cho con (NXB Kim Đồng, 1974) gồm 3 bài thơ.