Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2021 15:15

Gửi Hoan

Ta vừa đến Nam Kinh
Nhớ bạn ốm Nam Ninh
Trời Trung Hoa rộng lớn
Có nói hết mối tình?
Cây Kim Sơn sắc biếc
Nước Dương Tử màu xanh
Đó đây phong cảnh đẹp
Vẫn mong ngày tháng nhanh
Về phương Nam gặp mặt
Để bệnh bạn mau lành.


1957

Nguồn: Tế Hanh, Gửi miền Bắc, NXB Văn học, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)