10/12/2022 07:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ bạn

Tác giả: Tế Hanh - Trần Tế Hanh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2021 15:15

 

Gửi Hoan

Ta vừa đến Nam Kinh
Nhớ bạn ốm Nam Ninh
Trời Trung Hoa rộng lớn
Có nói hết mối tình?
Cây Kim Sơn[1] sắc biếc
Nước Dương Tử màu xanh
Đó đây phong cảnh đẹp
Vẫn mong ngày tháng nhanh
Về phương Nam gặp mặt
Để bệnh bạn mau lành.
1957

Nguồn: Tế Hanh, Gửi miền Bắc, NXB Văn học, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)
[1] Một dãy núi ở Nam Kinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tế Hanh » Nhớ bạn