Chưa có đánh giá nào
34 bài thơ

Đọc nhiều nhất

Mới nhất

Tạo ngày 23/04/2008 10:19 bởi Cammy
Hay: Hai mươi tám bài thơ và một khúc bi ca (Nhà xuất bản Thanh Niên)

 

    Bi ca

      Chim thiên nga