Hay: Hai mươi tám bài thơ và một khúc bi ca (Nhà xuất bản Thanh Niên)

 

    Bi ca

      Chim thiên nga