Trong khoảnh khắc thẹn thò nấp bàn nhìn lại
Mãi mãi buộc chặt trái tim buông thả ngang tàng bốn biển của tôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)