Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2015 16:57

Em chờ anh ở cuối cánh đồng
Nơi tít tắp máy cày anh sẽ tới...
Hanh hao gió đất đang chờ lật ải
Nước mương đầy sau mưa...

Em chờ anh ở cuối cánh đồng
Nghe tay cấy ruộng ngấu đều chân mạ
Năm ngón buốt tưởng rơi vào sương giá
Lúa chẳng chăng dây vẫn thẳng hàng...

Em chờ anh ở cuối cánh đồng
Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc
Tháng ba nắng nụ mưa hoa
Tháng tư bờ bời lúa trổ...

Ta đón gặt một mùa vàng nắng nỏ
Cho tưng bừng ngày hội tháng năm
Bếp làng xanh khói - chiều thơm phức!
Bay giữa đêm chèo nhịp trống trăng...

Phải tít tắp máy cày anh đang tới?
Em chờ anh ở cuối cánh đồng...


1977

Nguồn: Tô Hà, Hương cỏ mặt trời (thơ), NXB Hà Nội, 1978