Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Heo may (9)
Đăng ngày 01/08/2019 07:18, số lượt xem: 295

Đừng chẻ tôi ra ném vào chiều
Chôn hồn tôi xuống đáy cô liêu
Tôi còn nghe thấy từ đâu đó
Ngọn cỏ đụa vàng vẫy tiếng yêu...

1.8.2019