Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Em (65)
Đăng ngày 23/04/2018 11:03, số lượt xem: 330

Tôi hỏi tháng ba
Em ở đâu
Những áng mây trắng muốt trả lời
Em đã về phía mùa Ngâu

Tôi trịnh trọng hỏi mùa Ngâu
Xin chỉ giùm tôi
Em ở nơi nào
Những cơn mưa đồng thanh rầu rĩ
Em đã đi về phía mùa Đông...

24-4-2018.