Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/11/2020 05:23, số lượt xem: 81

Ngày nặng như đá tảng
Chầm chậm rồi cũng qua
Cái nhìn như gió thoảng
Đè mãi tâm hồn ta

13-11-2020