Một vì sao hôm
Từ cao ánh giải
Rừng trầm mặc đen
Lòng anh se lại

Vì những ánh lung linh
Mà hôm nay anh ngỏ
Phải để bốn vạn năm
Đến cùng anh gặp gỡ

Còn em em chỉ có
Một khoảng đường ngắn thôi
Nhưng em không hề nghĩ
Đến cùng anh kịp thời.


Nguồn: 101 bài thơ tình thế giới/ NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)