Mọi nguyên tố thế gian
đều đòi được tự do
Mọi quốc gia đều phấn đấu
mọi liên kết sẽ rã tan
Tôi, nguyên tố dưới mặt trời
tôi kêu gọi các nước
và muôn vàn sóng biển
gọi đá, kim loại, cây
gọi loài vật, đàn chim
đang hít thở khí trời
gọi mọi dòng hải lưu
và lửa trong lòng núi:
- Nếu muốn cứu hành tinh
chớ để nó làm điều xấu!


Tạp chí Văn học nước ngoài / Chuyên đề văn học Đan Mạch/ số 2 -2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)