Chưa có đánh giá nào
Nước: Đan Mạch
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Johannes Jørgensen (1 bài)
- Viggo Stuckenberg (1 bài)
- Johanes Vihelm Jensen (1 bài)
- Holger Drachmann (1 bài)
- Per Lange (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/06/2008 08:32 bởi hongha83
Sophus Claussen (1865-1931) là nhà thơ Đan Mạch, chịu ảnh hưởng của Baudelaire, Verlaine, Mallarmé và sáng tác theo phong cách Tượng trưng.

Tác phẩm của Sophus Claussen rất nhiều, bao gồm các tập thơ Những cây sáo liễu (Pilefløjter, 1899); Những trò quỷ thuật (Djævlerier, 1904); Heroica (1925). Trong thời gian đó, những tác phẩm đầu tay của ông cũng đã được ấn hành bao gồm văn xuôi. Các tiểu thuyết Những lũ thanh niên (Unge Bander, 1894); Antonius ở Paris (Antonius i Paris, 1896); Cuộc hành hương (Valfart). Hai cuốn tiểu thuyết sau là kết quả của những chuyến đi Pháp và Ý của ông.

(do hongha83 gửi)