53

Kẻ đang yêu, áo cũng như nhà thôi
Ngồi bên nhau áo che cả hai người.

54

Trong cơn giông và trong bão tuyết
Áo là mái nhà, áo là chăn đẹp.

55

Áo màu đen nhưng không mang hơi ấm
Cho những ai có tâm hồn đen sẫm.