Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 24/03/2015 22:17

Gửi Hữu Loan

Sách cũ ố vàng
            trang rách
Thơ người
            biệt vắng
Mà vẫn
            từng trang
Núi biển đất Nga Sơn
Giọng xứ Thanh quê hương
Những o gái
Ðường hành quân đất Nghệ
Những đại dương
Sông Mã sông Lam
Ai mắt đọng da trời

Ðôi vai rộng
Ðã thồ bao đá núi
Mồ hôi uổng tháng ngày
Con chim phượng hoàng
Con chim đại bàng
Nuốt lửa kiếm rau
Ngày trọn bữa...

Ðêm trăng qua dòng Mã
Sóng xô về biển đông
Quê bạn triền bến cát
Bờ sa mộc chập chùng
Thuỷ triều con nước mặn
Sông lội vừa ngang lưng

Nhớ lúc sao vàng...
Như em gặp buổi đầu
Như tình đầu
Khởi nghĩa, lông mày dựng giữa huyện
Mác trỏ, cờ lên
Thắm đỏ
            tình quê...

Ta nhớ người
Bến Thắm
Qua về hoàng hôn
Ðây chiều Ô Lỗi
Ô Lỗi vách cao
Dê nhảy từng đàn nhìn biển động
Buồm trưa về Bạch Câu
Cha già phơi áo rách
Mẹ trông ngõ tháng ngày
Thương con thành hổ báo
Thương một người con trai


1965

Nguồn: Kiều Văn, Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ Quang Dũng, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006