Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 20/07/2014 10:18, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 03/09/2015 17:09, số lượt xem: 467

Ai đồn ta trốn non xanh ấy?
Ai có thương ai lất ngất say?
Lán mắc chung chiêng liềng liệng gió
Cầu treo lắt lẻo vẻo veo mây
Rải cờ ngúc ngắc bình cơ sự
Trải chiếu gật gù thú đó đây
Rượu lẫn nhạc thơ đầy đủ lạ
Đua đòi tao nhã cũng thơm thây