Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/07/2014 09:04, số lượt xem: 2179

Trong ngoài miệng lưỡi cứ thao thao
Lắm kẻ đôi khi rất tự hào
Quyền cao chức trọng công danh hiển
Vinh hoa phú quý rộn ước ao

Trong ngoài miệng lưỡi kể công lao
Tranh cuộc bon chen cướp gấm bào
Tướng quân vương giả lon ton cúi
Nín lòng hậm hực nhịn khát khao

Trong ngoài miệng lưỡi cứ rêu rao
Chính nghĩa chân tâm thuộc thuộc làu
Phất cờ dăng trận bài binh tốt
Nóng gan sốt ruột lập công đầu

Trong ngoài miệng lưỡi thoả ba hoa
Anh hùng đông quá cứ gọi là
Huân chương tưởng lục găm đầy áo
Lớp lớp nối nhau cũng thật thà
Đảo điên nhân thế trong vũng máu
Danh vinh thân đùn lộc phì gia

Dân đen, con đỏ ai thương xót
Lính quèn trước ngựa cấm kêu ca
Làng mạc thị thành tan nát cả
"Anh hùng" thì cứ mọc như hoa

"Anh hùng" thủa ấy không sợ chết
Đã ra tay máu bê bết đất trời
Càng uy vũ càng giỏi giết người
Thoả sinh sát mặc kệ trời kệ đất
Ai đánh hay là người giỏi nhất
Ai giết hay là danh tướng đại tài

Thời nay còn lắm kẻ đâu sai?
Luôn ấp ủ mộng bá vương, thống soái
Chí hung tàn và lòng tham vô đáy
Xem mọi sinh linh như cỏ rác trên đời
Chúng xâm lăng và tàn phá khắp nơi
Chúng chạy đua mọi vũ khí tân thời
Và cứ giết bất kì ai muốn giết
Và cứ giết thậm chí không cần thiết
Và cứ giết cho dù ai cũng biết...

Phi nhân có thể không sợ chết
Đã ra tay máu bê bết đất trời
Anh hùng không phải không sợ chết
Anh hùng phải là người rất sợ chết
Sợ cho riêng thân ít hơn sợ cho muôn người.